Klinikken blev i 2016 akkrediteret i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel for Almen Praksis  (Lægehuset Nr. Broby Certifikat). Akkrediteringen er i 2019 afløst af klynger. Denne praksis er medlem af Faaborg-Midtfyn LægeKlynge 

Vi tager os af mindre skadestuearbejde f.eks. syning af mindre skader.
Vi har eget laboratorium, hvor vi tager blodprocent, blodsukker, infektionsprøver, hjertekardiogram, lungefunktionsundersøgelser og urinundersøgelse. Vi tager blodprøver til analyse på Laboratoriet, Odense Universitetshospital. Der afhentes blodprøver fra lægehuset 2 gange dagligt.
Vi kan udføre tympanometri (trykmåling af mellemøret) og har udlån af apparater til hjemmeblodtryksmåling.
Vi udføre Teledermatologisk konsultation, således du ved visse hudsygdomme ikke i alle tilfælde behøver at møde op hos hudlæge for at få diagnose og blive behandlet.
Lægen udfører akupunktur.

Vi har et bredt samarbejde med sygehuse i Odense og Svendborg og
samarbejde med palliativt team og hjemmeplejen omkring pasning af døende
patienter.